Wild Wonderful Karnataka dreamroutes.org
>Dreams

Cottonia peduncularis << previous bio home next >>  
Orchid
Sci Name : Cottonia peduncularis family name: Orchidaceae Local name: need info.
Thanks to Giby Kuriakose for the identification information.